SOCIAL DISTANCE

SOCIAL DISTANCE

 

De koude oorlog van ’t trage wachten

schuifelen in de waakse rij

schatten van de afstand met de ogen

weifelen of toch wat dichterbij

 

de aarzeling van naderen en wijken

grenzen zoeken van ’t territoir

permanent taxeren van de ruimte

berekenen: kan ik er tussendoor

 

voorzichtig of gewaagder manoeuvreren

’n beter uitvalspunt voor landjepik

heimelijk verschuiven van de marge

markeren met ’n dodelijke blik

 

vergeefs verdedigen van ’t speelveld

ongeoefend spelen met vuur

geschreven of ongeschreven regels

de anderen slaan bressen in de muur

 

steeds dieper doelloos tasten in ’t duister

herkenningstekens uitgewist

verlies van elk gevoel voor richting

eindeloos verdwalen in de mist.

 

2020